Nama dan Brand Image

Dalam sebuah riwayat yang terkenal, Rasulullah dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Robi’ul Awwal  tahun 570 M. ketika ibu melahirkan beliau, ia mengirimkan utusan kepada kakek untuk menyampaikan, “Telah lahir seorang cucumu, laki-laki”. Abdul Muthalib datang menengoknya, lalu menggendongnya, membawanya memasuki ka’bah,  melakukan ibadah, memanjatkan doa kepada Allah. Ia menamai cucunya dengan nama Muhammad (orang…

Mulia Dengan Islam

Abrahah dan pasukan bergajah adalah kisah sejuta umat. Sebuah pasukan datang dengan kekuatan besar dari Yaman, kemudian Allah ta’ala hancurkan mereka. Ada sebuah percakapan antara Abdul Muthalib dengan Abrahah. Abrahah telah merampas dua ratus ekor unta miliknya. Abdul Muthalib menghadapnya dan menyampaikan keperluannya, yaitu agar untanya dikembalikan. Maka Abrahah berkata: ”Apakah engkau berbicara kepadaku tentang…

Kapan Terakhir, Anda Membaca Sirah Nabi?

“Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta”. Agar kecintaan kepada Nabi Muhammad dapat terlaksana, maka haruslah mengenalnya. Salah satu cara untuk mengenal teladan Nabi Muhammad adalah dengan kembali menelaah lebih dalam sirah kehidupan beliau. Abu Hanifah rahimahullah berkata: “al-hikāyātu ‘anil ‘ulamāi wa majālisatihim ahabbu ilayya min katsīrin minal fiqhi liannahā ādabul qoumi…