Empat Puluh

Ketika Muhammad berusia 40 tahun, beliau merasakan kegelisahan yang sangat. Beliau menyaksikan sikap jahiliyah kaum Quraisy. Tidak ada yang lebih beliau sukai selain menyepi seorang diri. Beliau meninggalkan rumah, menaiki bukit, dan bersembunyi di Gua Hira. Di gua tersebut, beliau beribadah, tidak pulang ke rumah istrinya. Untuk itu, beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan habis,…