Kebaikan Yang Telah Disiapkan

Salah satu kebiasaan Bangsa Arab atas kelahiran seorang bayi adalah mencarikan ibu susu. Awalnya Aminah menyusui sendiri Muhammad kecil selama beberapa hari. Lalu dilanjutkan oleh Tsuwaibah. Kemudian Aminah menitipkan untuk disusui kepada Halimah Sa’diyah. Allah menakdirkan Halimah untuk menyusui Muhammad kecil setelah ia bertekad untuk meninggalkan Makkah. Ia kembali untuk mengambil Muhammad kecil. Awalnya tidak…