KARIR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam molestie molestie nisl, eu scelerisque turpis.

DOSEN PRODI

21 September 2020 STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap

ARTIKEL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam molestie molestie nisl, eu scelerisque turpis.

KUTIPAN KATA

Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jika saja mereka mengetahui

(Q.S al-Ankabut 64) YSAI

Kehidupan dunia dan akhirat di hati seorang manusia ibarat dua skala keseimbangan, ketika salah satunya menjadi berat, maka yang lain akan menjadi ringan

Amr ibn Abdullah YSAI
  • Kutipankata
  • Kutipan Kata